Opinia prawna

w przedmiocie charakteru przyjmowania przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej szczepionki przeciwko COVID-19 oraz ewentualnego uzależnienia przez pracodawcę trwania umowy o pracę lub nawiązywania nowej umowy o pracę od przyjęcia przez pracownika lub kandydata na pracownika szczepionki przeciwko COVID-19.

Opinia prawna

w przedmiocie obowiązkowych szczepień personelu medycznego

Zespół prawny Ruchu Społecznego Polska Jest Jedna, działając społecznie w interesie obrony praw konstytucyjnych wszystkich Polaków, inxformuje każdego z pracodawców, działającego w ramach obowiązującego w Polsce prawa, że wszelkie próby pośredniego lub bezpośredniego przymusu do wyrażanie woli przyjęcia preparatów eksperymentalnej terapii genowej przeciw wirusowi Sars-Cov2, zwanej szczepionką przeciw Covid-19, stoją w sprzeczności z Konstytucją RP i zawartym w niej Art. 39, który gwarantuje dobrowolność w udzieleniu zgody na poddanie się eksperymentom naukowym i medycznym. Jednocześnie przypominamy, że w myśl Art. 11(3) Kodeksu Pracy, zakazującym jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu, pracodawca nie może w jakikolwiek sposób dyskryminować osoby, które nie wyrażają woli przyjęcia ww. preparatów.

Dotyczy wzięcia udziału w eksperymentalnej terapii genowej przeciw Covid-19 i przedłożenia certyfikatu covidowego, warunkując tym samym możliwość dalszego wykonywania przez nią obowiązków służbowych na rzecz tutejszego zakładu pracy.