Podpisz apel do Prezydenta

Przeczytaj Apel i podpisz poniżej

Panie Prezydencie! Polska jest jedna i jest domem nas wszystkich. Chcemy, by każdy czuł się w Niej jak u siebie. Wymaga to poszanowania praw, które nam – obywatelom, gwarantuje Konstytucja.

Obecnie, pod hasłami walki z epidemią wdrażane są rozwiązania społeczne, które naruszają przyrodzoną przestrzeń ludzkiej wolności oraz jej gwarancje konstytucyjne.

Pod pretekstem sanitarnym rozwijane są projekty segregacji i izolacji społecznej. Rozważane jest wprowadzenie obowiązkowego poddania się szczepieniom, mimo że za ewentualne, negatywne konsekwencje, ani rząd, ani koncerny farmaceutyczne nie ponoszą dziś żadnej odpowiedzialności.

Lockdown, czyli zamykanie gospodarki, zapowiadana rewolucja w obszarze własności i prywatności, prowadzą do ograniczenia wolności – ludzi, rodzin i narodów.  Manipulowanie faktami, ograniczanie wolności słowa i cenzurowanie debaty publicznej to dziś smutna codzienność.

Lekarze, dziennikarze, naukowcy, głoszący zdania odrębne, są dziś prześladowani, usuwani z debaty publicznej i zastraszani odbieraniem prawa do wykonywania zawodu.

Dziś stawiamy pełne niepokoju pytania o przyszłość naszej Ojczyzny. Nasz Naród, wychowany w duchu umiłowania wolności, nie jest przecież w stanie rozwijać się w warunkach zniewolenia.

Apelujemy do Pana Prezydenta o wetowanie wszystkich aktów prawnych, które godzą w prawa i wolności obywatelskie. A tych, które choćby wzbudzają wątpliwość co do zgodności z Konstytucją, o kierowanie do Trybunału Konstytucyjnego.

Liczymy na Pana, Panie Prezydencie!