Zgłoś się

Formularz zgłoszeniowy

Polska Jest Jedna to ruch społeczny składający się z Obywateli Rzeczpospolitej Polskiej dla których wartością nadrzędną jest troska o dobro drugiego człowieka, o jego życie i zdrowie. Ruch chce dbać o zapewnienie Obywatelom RP wolności zagwarantowanej w naszej Konstytucji. 

Ruch PJJ to grupa ludzi, którzy dzięki swojej wiedzy, kompetencjom i kwalifikacjom podejmą działania mające na celu uświadamianie, edukowanie i informowanie obywateli o sprawach dla nich najważniejszych. 
Wśród nas są eksperci w konkretnych dziedzinach oraz ludzie zaangażowani, którzy bez chęci zysku, są w stanie naprawdę poświęcić się idei. Uważamy, że wyłącznie ludzie, którzy odrzucają wszelkie kłamstwa i manipulacje są w stanie realnie działać i troszczyć się o słabszego i bezbronnego. 

Mamy dosyć zmuszania nas do działania wbrew sobie i rozsądkowi. Nie podoba nam się podejmowanie decyzji, które wpływają negatywnie na życie polskich rodzin. Chcemy, aby każdy człowiek mógł dokonywać wyborów bez ograniczeń ze strony różnych czynników zewnętrznych. Wyłącznie w takiej sytuacji dokonywane wybory są świadomym decydowaniem o sobie. Wolność od zewnętrznego przymusu gwarantuje nam wolność od prześladowań, od strachu i głodu. Wolność obywateli do samostanowienia, do wyznawania swojej religii, kultywowania zwyczajów czy kultury zapewnia brak fizycznego lub prawnego przymusu. 

W obliczu pandemii, gdzie powinniśmy wzajemnie być dla siebie oparciem i pomocą – zaczynamy się dzielić na zaszczepionych i antyszczepionkowców, skutecznie odwracający uwagę od tego co jest najważniejsze – czyli od realnego sposobu poradzenia sobie z chorobą. Zamiast skupić się na informowaniu oraz edukowanie obywateli, aby każdy mógł podjąć świadomą decyzję o szczepieniu z jej konsekwencjami, o funkcjonowaniu naszych firm i przedsiębiorstw – rządzacy, media i przedstawiciele różnych grup interesów skupiają się na straszeniu, dzieleniu, dyskryminowaniu, czy wręcz szydzeniu. 

Ruch PJJ będzie stał na straży jednoczenia obywateli, bo tylko w takim Narodzie jest siła i dobrobyt gospodarczy. Należy całkowicie odrzucić negatywne nastawienie do drugiego człowieka i skupiając się na właściwych wartościach dbać, aby różnice pięknie nas łączyły, a nie dzieliły.

Nie możemy dłużej być bierni i bezkarnie zgadzać się na szkodliwe dla nas decyzje. Żyjąc w strachu pozwolimy, aby represje nakładane na nas doprowadziły do całkowitego odebrania nam godności i wolności.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do poparcia Ruchu Polska Jest Jedna.